czwartek, 4 marca 2010

Pamięć

Za Wikipedią:  
Zwierzęta mają zdolność do zapamiętywania prostych skojarzeń, lecz ich pamięć pozwala im na wyciąganie logicznych  wniosków z nabytych doświadczeń jedynie w pewnym, ograniczonym zakresie.

2 komentarze: